You are currently viewing Yksi tunne

Yksi tunne

 

VIDEO YouTubessa

Entä jos olemassa onkin vain yksi tunne?
Se jonkinlainen ykseys, universumin rakkaus, myötätunto, valo, se tunne missä valo-olennot lilluvat.

Tunne on elämän tarkoitus

Entä jos me olemme tulleet ihmisiksi tänne materiaan ja kehoon, kokemaan tuon yhden tunteen vähyyden asteita?

Keho mahdollistaa tunteiden tuntemisen. Valo-olennot eivät tiettävästi tunne pelkoa sen enempää kuin nälkääkään. Ehkä olemme ihmisiä uteliaisuudesta tunteita kohtaan. Ehkä meidän ihmisen elämän tarkoitus on tulla sinuiksi tunteiden kanssa ja löytää takaisin valoon. Tästä on mielestäni kyse sydämen ympäri kulkevan tunteiden polun kulkemisessa, kuten tunteiden tuntemisen matkaa Rauha-metodissa kutsun.

Tunteet tuntuvat kehossa

Oletko miettinyt mitä kaikkea tuntoaisti aistii? Ihminen tuntee paineen, kosketuksen, sivelyn, kylmän, kuuman ja kirvelyn. Ihminen tuntee nälkää, janoa ja stressiä. Ihminen tuntee omia tunteitaan ja toisten. Jos mikään ei tunnu miltään, ihminen tuntee olevansa masentunut. Ihminen hakee elämyksiä ja tunnekokemuksia, koska niiden kautta tunnemme olevamme elossa.

Elämä tuntuu kehossa, vähintäänkin käsittelemättömien tunteiden tuomina kipuina.

 

Tunteiden värähtelyä voidaan mitata

Jokaisella tunteella on oma värähtelytaajuus, joka tuntuu nostavana tai laskevana energiana omassa ja lähellä olevan ihmisen kehossa.

Tunteiden hertsiasteikko on logaritminen, joka tarkoittaa sitä, että pieneltä näyttävä numeerinen ero on tunnekokemuksena valtavan erilainen. Ihan pienikin piristys riittää nostamaan tunnelmaa pidemmän aikaa. Yksikin riemun, rakkauden tai rohkeuden ohjaama ihminen nostaa mukanaan monta muuta ihmistä.

Taivas maan päällä

Miltä sinun elämäsi tuntuu?

 

Vallitsevan tunteen, eli perustunteen, värähtelyn erot vaikuttavat siihen tuntuuko elämä maanpäälliseltä taivaalta tai helvetiltä.

Näen, että minä olen kaksiosainen: henkinen ja ihminen.
Henkinen = valo-olento minussa, jonka värähtely/tunne on tämä yksi tunne.
Ihminen = kehon kautta kokemassa 17 tunnetta.

=>>

Sielun, sisimmän, henkisen minussa, perustunne on yli tuhannen hertzin. Mutta se mitä ihmisenä koen, arjessa, elämässä, olemisessa, on sen alle alle. Kuinka paljon alle tuhannen… se on sitä mitä me, minät, täällä testataan ja eletään.
Mitä korkeammin ihmisen perustunne värähtelee, sitä enemmän on henkilökohtaista taivasta maan päällä (200 – 1000 Hz) ja mitä alhaisemmin se värähtelee, sitä enemmän on henkilökohtaista helvettiä maan päällä (20-199 Hz).

Perustunne on se mikä vetää elämäntapahtumia puoleensa, sillä värähtelytaajuudella me kutsutaan sitä, mitä me ollaan.
Hetkentunteet (niiden syntyminen, kokeminen, niiden tuoma reagointi eli niistä nousevat ajatukset ja johtuvat teot) ovat tätä elämisen riemua arjessa.

Alla oleva kuva tiivistää (vaikeimmin myönnettävän) osan perustunteen muodostumisesta.

 

Entä jos?

Entä jos elämässä onkin tarkoitus selittää omakohtaisesti tunteiden logiikka? Entä jos elämä on tuntemista. Entä jos

ELÄMÄN ON TARKOITUS TUNTUA.

 

Minä olen henkinen ja ihminen. Henkinen = valo-olento minussa, jonka värähtely/tunne on se yksi tunne. Ihminen = kehon kautta kokemassa 17 tunnetta.

=>>

Sielun, sisimmän, henkisen minussa, perustunne on yli tuhannen hertzin. Mutta se mitä ihmisenä koen, arjessa, elämässä, olemisessa, on tuhannen alle. Kuinka paljon alle tuhannen… se on sitä mitä me täällä testataan ja eletään.
Mitä korkeammin ihmisen perustunne värähtelee, sitä enemmän on henk.koht. taivas maan päällä (200 – 1000 Hz). Mitä alhaisemmin se värähtelee, sitä enemmän on henk.koht. helvetti maan päällä (20-199 Hz).

Perustunne on se mikä vetää elämäntapahtumia puoleensa, sillä värähtelytaajuudella me kutsutaan sitä mitä me ollaan.
Hetkentunteet (reagointi, tapahtumat) on tätä elämisen riemua arjessa.

 

Kuvat ja tekstit liittyvät YouTubessa julkaistuun videoon Yksi ja 17 tunnetta
: https://youtu.be/JOBca2Vt8es

 

 

 

 

 

Vastaa