Tyyneys sisälläni

tyyneys sisälläni kurssit 1

TYYNEYS SISÄLLÄNI kurssikokonaisuus

TYYNEYS SISÄLLÄNI
Kolmiosainen irti päästämisen -kurssikokonaisuus

 

Tyyneys sisälläni on matka omaan todelliseen olemukseesi ja sen mukaiseen elämäntapaan. Kolmen kurssin kokonaisuus kuljettaa sinut oman itsesi prioriteettien, moraalin ja tunteiden tuntemisen polkua, joka kiertelee sinun sydämesi, mielesi ja olemisen tapasi ympärillä ja niihin sisälle. Tyyneys sisälläsi tulee todeksi, kun ymmärrät omien materiaalisessa maailmassa näkyvien tekojesi taustalla olevien sisäisten tuntemustesi perustan ja logiikan tässä todellisuudessa.

Tyyneys sisälläsi kokonaisuus koostuu kolmesta kurssista, jotka vastaavat näihin kysymyksiin:

 1. kurssi   RAUHAN MATKALLA
  Miksi käyttäydyn itseäni kohtaan näin?
 2. kurssi   MORAALINEN OIKEUS TEHDÄ
  Mikä on helppoa ja mikä oikeaa toimintaa?
 3. kurssi   NORMAALISTA POISTUMINEN
  Onko tästä todellisuudesta ulospääsyä?

ja irrottavat sinut kolmella tavalla muiden vallasta:

 1. IRTI menneisyyden kahleista
 2. IRTI vääristä valintakriteereistä
 3. IRTI muiden miellyttämisestä

Näin voit elää elämäsi tehden tyynen rauhallisesti hyvää itsellesi ja maailmalle, välittämättä "kateellisten panetteluista, muiden mollaamisesta ja alas painamisesta".

TYYNEYS SISÄLLÄNI KURSSIKOKONAISUUS

Ensimmäinen askel: Kohti ymmärryksen tuomaa iloa

1. kurssi
RAUHAN MATKALLA
Miksi käyttäydyn itseäni kohtaan näin?

Pieni joukko ihmisiä kokoontuu 12 kertaa kasvokkain (tai videopuhelussa). Ennen jokaista tapaamista kukin ryhmän jäsen on lukenut Rauhan matkalla -työkirjasta kyseiselle tapaamiskerralle tarkoitun luvun. Tapaamisen aikana ryhmä tekee Rauhan matkalla -työkirjan kyseiselle kerralle suunnitellut harjoitukset.

Näiden tapaamisten kauneus on siinä, että jokainen osallistuja tulee kuulluksi, todistetuksi, yhtäläisesti. Ihan jokainen saa tasan ja vain saman verran aikaa kertoa vastauksiaan ja ajatuksiaan kuin kaikki muutkin. Ihan jokainen osallistuja saa myös samanlaisen vastaanoton ajatuksilleen ja tarinoilleen kuin muut ryhmäläiset, riippumatta kunkin vastauksen sisällöstä tai tavasta puhua, elehtiä tai esiintyä.

Jotta kukin osallistuja tulisi kohdelluksi tasavertaisena, tarvitaan ryhmän vetäjä, jonka vastuulla on:

 • kutsua joukko kokoon ja organisoida tapaamiset
 • harjoituksia tehdessä kellottaa sekuntikellolla vastausajat jokaisella yhtäläisiksi
 • muistuttaa ryhmäläisiä, että kaikki kuuntelevat keskittyneesti yhden heistä puhuessa
  (ei muistiinpanojen tekoa, ei puhelimen selaamista, ei syömistä, ei kutomista, ei pelleilyä tms)
 • olla itse neutraali reaktioissaan riippumatta siitä maustaako kertoja tarinaa kyynelillä, näyttelemisellä tai riipivällä sarkasmilla
 • ryhmän vetäjällä ei ole mitään oikeutusta toimia guruna tai opettajana, eikä häneltä oleteta kuulevan minkäänlaisia henkilökohtaisia neuvoja tai viisauksia kerrottuun tarinaan. Ryhmän vetäjä on saman arvoinen jäsen kuin muutkin, vaikka hän on koollekutsuja ja kellon käyttäjä.

Ryhmä koostuu kuuntelijoista.

Ihmisen mieli toimii siten, että mieli näkee tarkkaavaisia kuulijoita ympärillä, se kertoo sanomansa selkeämmin, koska se haluaa varmistaa tulevansa oikein ymmärretyksi. Hiljainen kuulijajoukko on siis parasta mitä voit itsellesi tarjota, koska tällöin tietoisuutesi kuulee selvimmin, mitä sydämesi sinusta kertoo. Päältä näyttää siltä, että puhut muille, mutta todellisuudessa puhutkin itsellesi. Muita ryhmäläisiä tarvitaan, jotta sinä kuulisit itseäsi. Tässä käytetään siis peilisoluja hyväksi! Lisäksi, huomaat lauseita, jotka jätät sanomatta. Muut eivät tiedä, mitä et kerro, mutta sinä tiedät, ja se on hyvin tärkeää tässä kuulluksi tulemisessa myös. Ja tästä syystä näiden harjoitusten tekeminen yksin ei ole ollenkaan sama asia kuin ryhmässä.

Et ole hakemassa toisten huomiota tai hyväksyntää. Hyödynnät heidän läsnäoloaan todistaaksesi omaa olemistasi itsellesi.

Häpeälle ei ole sijaa näissä piireissä. Rauhan matkalla harjoitukset eivät edellytä sinun jakavan mitään muuta kuin pinnallisia asioita päivittäisestä elämästäsi, mielipiteistäsi ja historiastasi. Mutta totta puhuen moni kuitenkin jakaa myös kipeitä tarinoitaan ja kertoo peloistaan ryhmälle, vaikka sitä ei edellytetä, mutta tietenkin se sallitaan, kellotetun ajan puitteissa.

Rauhan matkalla -kurssilla on kolme tavoitetta:

 1. tavoite on menneisyyden traumojen kerrannaisvaikutusten neutralointi nykypäivän arjestasi.
  Meillä on tapana tehdä tässä hetkessä valintoja pelkojemme pohjalta. Minä esimerkiksi en rohkenisi julkaista tekstejäni, jos sallisin kritiikin tai säälin pelon estää minua kirjoittamasta julkisesti. Meidän pelkomme pohjaavat joko omiin traumatisoineiseen kokemuksiin tai kuulemiimme tai näkemiimme muiden ihmisten traumoihin.Kipu kehittyy kehoon fyysisen rasituksen puutteesta. Fyysinen rasittaminen jää vähemmälle sen aiheuttaman kivun pelkäämisen vuoksi. Kivun lievittäminen alkaisi pehmeiden fyysisten harjoitusten tekemisellä. Tällaiseksi harjoitukseksi soveltuisi esimerkiksi kahdella jalalla tasaisesti seisominen. Kokeile löytää yhtä paljon painoa molemmille jaloille seisomalla kahden henkilövaa’an päällä, yksi kummankin jalan alla.
 2. tavoite on tulevaisuuteen uteliaasti asennoituvan mielen aktivointi.
  Tämä tarkoittaa enemmän kuin manifestoidessa positiiviseen keskittymistä, koska tiedon tuoma selkeys valintojen tuomiin seurauksiin ensin vapauttaa sinut menneisyyteesi painotuksista nykyhetken valintatilanteissa ja toiseksi tiedon tuoma selkeys auttaa sinua luomaan sellaisia haavekuvia, jotka ovat realistisia, vaikka ne aiemmin olisivat tuntuneet epärealistisilta. Tämä onnistuu, koska se pieni ääni takaraivossasi on saanut uuden äänensävyn. Se on vaihtanut enhän minä -estelystään kyllähän minäkin voisin -kannustajaksi.
 3. tavoite on valintojen tekemisen helpottuminen.
  Kun tiedät mistä tulet, mistä olet jo selvinnyt ja mitä kohti olet menossa, on suuriakin haaveita tukevien valintojen tekeminen arjessa yksinkertaimpaa, automaattisempaa ja nopeampaa. Ja vastaavasti huonojen valintojen tekeminen käy vaikemmaksi.

Tieto tuo selkeyttä, kuten valo, siksi sitä on kutsuttu myös valaistumiseksi.

Oletko valmis ymmärtämään, miksi kohtelet itseäsi kuten sinulla on tapana?

Lue lisää täältä osallistuaksesi Rauhan matkalla kurssille.

 

Toinen askel: Totuus valinnoista

2. kurssi
MORAALINEN OIKEUS TEHDÄ
Mikä on helppoa ja mikä oikeaa toimintaa?

Toinen osa Tyyneys sisälläni -kurssia vie sinut moraalin mukaisten valintojen äärelle. Se johdattaa sinut syvemmälle itseesi ja tekee sinussa tapahtuvasta muutoksesta näkyvämpää ulkopuolellesi.

Sinä teet tulevaisuuttasi tänään.

Aiemmat valinnat toivat sinut tällaiseen nykyhetkeen elämässäsi. Sinun valintasi juuri nyt ja tästä hetkestä alkaen vievät sinua kohti sellaista tulevaisuuden nykytilaa, joita niillä tietoisesti rakennat. Siinä se. Ei ole sen suurempaa totuutta. Sinä valitset toimintasi ja toimintasi tekee sinut. Tämän sinä opit jo ensimmäisessä osassa. Se totuus pysyy ja syvenee kun tuomme siihen elämän lain mukaiset moraaliset kysymykset.

Huomaathan, että jos haluat jättää ensimmäisen osan väliin ja tulla suoraan toiseen osaan, saatat alitajuisesti valita jättää käsittelemättä niitä sisäisiä ajatuksia, jotka olisivat tulleet esiin puhumattomina lauseina ensimmäisellä kurssilla. Toivon sinun vielä harkitsevan ensin ensimmäisen osan käymistä. Toki olet voinut saada saman ymmärryksen toimintaasi ohjaavista perustunteista muualtakin, joten pyydän sinua vähintäänkin tarkistamaan sanaston, jota käytän, jotta luetun ymmärtäminen on helpompaa. Käytä siihen joko Rauha-metodi sivua ja SUO-kirjaa.

Toinen osa on vaativampi kuin ensimmäinen, ja siihen on yksinkertainen syy. Tällä kurssilla sinussa tapahtuva muutos tehdään maailmalle näkyväksi. Et voi enää jättää ajatuksiasi lausumatta ääneen, koska puheet on nyt pidetty ja on toiminnan aika.

Ensimmäisessä osassa tulit todeksi itsellesi kokonaisuutena ja aloit suunnitella tulevaisuuttasi innostuneemmin. Tämän toisen osan aikana sinun (nyt löytynyt) itsetuntemus, itsen kunnioitus, sinua ympäröivät rakkaudelliset rajat ja innokkuus elää enemmän ottavat elämässäsi ohjat ja sen tuoma muutos ei jää läheisiltäsi, eikä muiltakaan, huomaamatta, koska sehän on koko kurssin tarkoitus! Ensin tulit näkyväksi itsellesi, pystytit rakkauden rajat itsesi ympärille ja nyt toimit niiden mukaan ja moraalisesti oikein.

Tervetuloa uuden sinun todellisuuteen. On toiminnan aika!

Toisen kurssin tapaamisilla keskustelemme siitä miten, milloin ja ketä kohden me toimimme, kun toimimme. Esimerkkinä tästä olkoon puhuminen ja vaikeneminen. Kumpikin voi olla moraalisesti oikein ja moraalisesti väärin tilanteesta riippuen.

Elämä on sarja valintoja, ja tällä kurssilla katsotaan raadollisen rehellisesti miten valintoja tehdään.

Lisätietoa tulossa pian

 

Kolmas askel: Oletko vapaaehtoisesti vapaa?

3. kurssi
NORMAALISTA POISTUMINEN
Onko tästä todellisuudesta ulospääsyä?

Toivon sinun harkitsevan, ja ymmärtävän, että tämä on loppuelämän prosessi– ei vain kurssi.

Kolmas osa on nimeltään normaalista poistuminen ja siinä tutkitaan tapoja irrottautua mentaalisesti matrixistä. Matrix tässä yhteydessä tarkoittaa maailmaa sellaisena kuin ihmiselämä sen nyt tuntee. Poistuminen kurssin nimessä tarkoittaa tänne uudelleen syntymisen loppumista. On aika mennä toisaalle seuraavaksi.

Tähän olen uppoutunut syvälle, vaikken voikaan tietää miten paljon olen ymmärtänyt oikein. Tosin mikään ei ole tätä nostattavampaa omalla henkilökohtaisen kasvun polullani. Tämän kurssin loppusanoja en oleta kirjoittavani, koska ne kirjoittaisin tämän maallisen elämän päätyttyä kuolemaan. Voi olla, että johdan jokaista kurssin osallistujaa harhaan, vaikka siltä ei minusta tunnukaan. Luotan tähän mahdollisuuteen niin paljon, että jaan sen sanoman kanssanne. Jos sinä haluat palata tähän matrixiin seuraavassa elämässäsi, ole hyvä ja palaa, sinulla on siihen täysi valta ja oikeus. En oleta kenenkään sinua siinä pyrkimyksessä estävän. Toki suositan silti tutustumaan tämän kurssin ekaan osuuteen, koska se voi antaa sinulle etua seuraavaan elämään täällä.

Kurssilla tarjoan sinulle syvällisiä ja kattavia okkultisia (= salattuja) tietoja, jotka ovat auttaneet minua järkeistämään tätä järjettömyyttä, jota me koemme tässä todellisuudessa tässä elämässä.

Jokunen aika sitten kuulin lainauksen: ”Ylösnousemus on tehtävä elämän aikana.” Sen alkuperäiseksi sanojaksi kerrottiin Maria Magdelena. En tiedä sanoiko hän noin tai elikö hän, ainakaan sillä tavoin kuin meille kerrotaan, mutta tuo lausahdus tiivistää tämän Tyyneys sisälläsi kurssikokonaisuuden kolmannen osan sangen napakasti kasaan. Ylösnousemus on tehtävä elämän aikana.

Jos tarkoituksesi on vapauttaa tietoisuutesi tämän matrixin valtaapitävien sinulle pakottamista ajatuksista (mind control), se on tehtävä täällä ollessa– myöhemmin olisi myöhäistä.

Meidän täytyy lisätä
selkeää omaa näkemystä niihin totuuksiin ja valheisiin, joita meille kerrotaan.
Meidän täytyy lisätä
ajattelumme ulottuvuuksia.
Meidän täytyy lisätä
kykyä erottaa moraalisesti oikea moraalisesti väärästä.
Meidän täytyy lisätä
kykyä hyvästellä se kaikki mitä pidämme arvossa.
Meidän täytyy lisätä
kykyä oppia ja sopeutua nykyisen uskomusjärjestelmämme korvaavaan tietoon.

Voin puhua vain omasta totuudestani, enkä halua sinun hyväksyvän sitä sellaisenaan. Toivon, että sanani saavat sinut uudelleen miettimään kaikkea, mitä olet jo lukinnut totuudeksi.

Vaikka se on normaalia, se ei tarkoita, että se olisi sinulle hyväksi.
Vaikka se olisi vanhaa totuutta, se ei tarkoita, että se olisi enää totta.
Sielun kierto tähän todellisuuteen aina uudelleen on nimeltään tunteiden loukko.
Tämän todellisuuden kutsuminen elämän kouluksi on huijaus. Tällainen koulu olisi järjetön.
Ei kukaan pysty elämään tuntiakaan niin, että jollakin toisella ei olisi jotain huomauttamista siitä. Kaikista kouluista valmistutaan huonommillakin arvosanoilla. Olisi järjetöntä unohtaa kaikki aiempien vuosien opit nokkosen pistävyydestä tai matematiikasta. Kuka kaunis jumalainen laittaisi lapsen kärsimään, kokeakseen itse olemassa olonsa? Se joka laittaa toisen kärsimään, on paha.

Normaali ei tarkoita pakollista.

Lisätietoa tulossa tänne.

 

MIRA

Minä käyn omaa matkaani, kirjaan sitä blogiin, kirjoihin ja kurssimateriaaleihin ja jaan sitä inspiraatioksi sinulle, jotta voisit joko seurata tai vältellä sen oppeja. Älä käsitä minua opettajaksi, joka tuntisi sinut itseäsi paremmin ja jota sinun pitäisi totella. Meillä molemmilla on omat polkumme ja ne lomittuvat sen, mitä on tarpeen. Todistamalla toistemme polkuja pääsemme kumpikin pidemmälle kuin ilman keskinäistä vuorovaikutusta. Vastuu omasta polusta on sinulla itselläsi, aivan kuten minulla on vastuu omastani.

Jokainen nousee omat vuorensa ja sukeltaa omat syvänteensä. Minua ääneen puhuminen ja aukikirjoittaminen avittaa, ja lukijoiden olemassa olo motivoi kirjoittamaan. Kiitos kun olet ja luet.

Olen ollut tällä matkalla jo jokusen vuoden ja minusta tuntuu siltä, että minulla on jakamisen arvoisia kokemuksia matkan varrelta. Jos pidät lukemastasi, klikkaile tykkäyksiä ja kirjoita kommentteja sosiaalisen median kanavilleni, niin lisäät niiden näkyvyyttä ja mahdollistat tiedon leviämistä laajemmin tästä mahdollisuudesta. Se on yksi tapa auttaa, koska tieto ei vähene sen käyttämisestä eikä jakamisesta.