You are currently viewing tunteiden polku sydämen ympäri

tunteiden polku sydämen ympäri

Tunteiden polku sydämen ympäri on Rauha-kirjan sydän, joka sykkii mielen ja tekemisen rytmittäjänä.

Siksi tunteiden polku on yksi Rauhan kolmesta sydämestä, jotka muodostavat tunteiden, ajattelun ja tekojen kolmoisvoiman, joka sitoo yhteen itseensä myös unelmat, maailmankuvan, elämäntarkoituksen, minän ja elämän ympärillämme ja näyttäytyy tekoina itseämme ja toisiamme kohtaan.

Tunteiden polun tunteilla on kaksi aikajanaa, joista perustunne on pitempikestoisena päällä pitkään, ikään kuin elämän tunnelmavalona ja ailahtelevat hetkentunteet vaihtuvat nopeasti elämän tapahtumien ja hetken sattumien mukana. Näin ollen ihmisellä on ainakin kaksi tunnetta aina päällä – ehkä useampia koska tunteet myös muodostavat yhdistelmiä – kuten vaikka masennuksen. (Linkitän artikkelin myöhemmin, kun sen julkaisen.)

Tunteet muodostavat polun – itsensä kehittämisen polun – joka kulkee häpeästä valaistumiseen sydämen ympärillä.

Tunteiden polun kulkeminen tarkoittaa perustunteen vaihtamista eli itsen tiedostamista. Polun kulkeminen eteenpäin/korkeammalle lisää tiedonvaloa ihmisen sisällä, tuo ymmärrystä itseen ja myötätuntoa maailmaa kohtaan. Polun inspiraationa on monesta kirjasta tuttu tunteiden listaus (logaritmisella) emootioiden tuntuu kuin -asteikolle.

Tunteiden polku on siis yksinkertaistettu malli ihanan moninaisesta tunneolennosta nimeltä ihminen ja sen kulkeminen lisää tietoisuutta itsestä, joka lisää tietoisuutta elämästä. Tässä rinnalla työkaluna olisi Rauhametodi, jota avaan hoidoissa asiakkailleni askel askeleelta. Ensimmäinen askel on jokaiselle sama: oman sen hetkisen perustunteen tunnistaminen.

Useimmilla meistä alun perustunne on häpeä tai syyllisyys ja monilla syynä tälle on se, ettei ole tullut huomatuksi lapsena. Silloin ei koe olevansa olemassa ja jos ei ole olemassa… niin… mitenpä silloin olisi oleva, elossa tai elinvoimainen?

Se on kuitenkin vain lähtökohta, ei maali, eikä edes rajoite, vain lähtökohta elämän polulla. Askel vain pois lähtöruudusta ja tilanne alkaa muuttua. Nykytilan hyvinvointi muuttuu nopeastikin, jos olet siihen valmis ja innostunut kokeilemaan erilaista arkea. Nimittäin:

Mieli uskoo kaiken mitä sille sanot.

Suolisto käsittelee ruokaa ja ajatuksia.

Itsensä havainnut mieli alkaa samantien muuttumaan.

Tunteet ovat elämäsi moottori, motivaattori, tunnelma ja keino lisätä tietoa itsestä.

Jokainen näistä pienistä artikkeleista jää vähän tyngäksi – Rauha-kirja kokonaisuudessaan tavoittaa olennaisimman kokonaisuuden, joten toivottavasti saat sen luettavaksesi näiden blogiartikkeleiden rinnalle.

 

Tämä tarina on kolmaskymmeneskolmas osa Rauha-kirjan perjantaijuttuja.

Tällä artikkelilla on 2 kommenttia

  1. Timo

    Olemme sitä mistä tulemme, ja menossa sinne mitä olemme nyt.?

  2. Mira

    Kokonaisena ihmisenä kyllä!

    Tarkoituksenani on sanoittaa tunteiden logiikkaa, jotta jokainen omalla tavallaan, omalla järjellään ymmärtäisi omien tunteidensa logiikkaa, joka ohjaa matkaa tällä henkisen kasvun tiellä, jota kutsun tunteiden poluksi sydämen ympäri.

Vastaa