You are currently viewing Tunteen tiedostaminen ei ole tunnottomuutta

Tunteen tiedostaminen ei ole tunnottomuutta

Tunteista tietoiseksi tuleminen ei tarkoita turtumista, tunnottomuutta, eikä sitä että et enää tuntisi tunteita.

EI.

Tunnetyöskentelyn tavoite ei ole teflonpinnan kasvattaminen, se että mikään ei enää tuntuisi, ei jättäisi jälkeä eikä vavahduttaisi tasapainoa. Tunteista tietoiseksi tuleminen tarkoittaa tunteista tietoiseksi tulemista. Muiden tekemisestä sinussa syntyvä tunnereaktio kertoo traumoistasi, arvoistasi, maailmankuvastasi, minäkäsityksestäsi, persoonastasi. Tunteella reagointi kertoo kaikesta sinussa.

JA.

Tunteella reagointi osoittaa sisäänpäin. Kun riittävän monesti onnistut uteliaan sallivasti tutkailemaan sinussa sisällä syntynyttä tunteikasta reaktiota ulkomaailman antamaan ärsykkeeseen, pystyt nimeämään sinua ohjaavan perustunteen.

KUN.

Saatuasi perustunteelle nimen, se alkaa kehittyä kevyemmäksi.

SITÄ on tunteista tietoiseksi tuleminen.

TERVETULOA.

Polulle joka johtaa suoraan sydämeen ja sydämestä elämiseen.

Vastaa