You are currently viewing Tee se rakkaudella

Tee se rakkaudella

Tee se rakkaudella!

Teen, ja haluan kertoa mitä silloin tarkoitan, koska rakkaus ei ole vain yksi tunne, aivan kuin ei pelkokaan ole vain yksi tunne, vain yksi tapa tehdä tai olla elävä.

Kun minä teen rakkaudella, minä teen rohkeasti valintoja omana itsenäni.

Kun minä teen rakkaudella, minä teen rohkeasti valintoja omana itsenäni tarkoittaa ymmärrystä siitä, että elämä muodostuu valintojen summana. Jokainen valinta vie jotain elämässä johonkin suuntaan ja jokaisella valinnalla me vaikutamme siihen mihin elämä meitä vie – eli jokaisella valinnalle me luomme tätä elämää, olemme luojaolentoja, joita elämä ei kuljeta vaan jota valintamme ohjaavat. Rakkaudella tekeminen on rakkaudella valitsemista.

Mutta kuka rakastaa ja ketä? Kenen rakkaus kehen päättää mitä valitaan? Miten tehdään rakkaudella verrattuna pelolla tekemiseen?

Minä teen valintoja rakkaudella, kun

en oleta lopputulemasta jotain menneisyyden kokemusten perusteella (neutraali),
vaan olen utelias ja innokas näkemään mitä ennennäkemätöntä tästä tulee.
hyväksyn sen mitä tulee olemaan, sillä ymmärrän, että laajemmasta näkökulmasta tai myöhemmin tulevaisuudesta takaisin päin katsoen sillä oli suotuisaa vaikutusta.
koen myötätuntoa itseäni ja tilannetta kohtaan ja siksi tunnen rakkautta elämää kohtaan tehdessäni. Koska tunnen rakkautta elämää kohtaa, sisälläni on iloa, riemua ja rauhaa, ja niiden ansiosta olen luottavainen siihen mitä teen ja näen miten tämä tekeminen on osa elämän kudelmaa ja miten kaikki jälleen liittyy kaikkeen (valaistuminen).

Kun teen rakkaudella, läsnä ovat kaikki yhdeksän rakkauden ilmenemismuotoa ja toiminnan ohjenuorana ovat rakkauden rajat.

Rakkauden rajojen on piirryttävä ensin itseeni. Rakkauden rajojen on oltava olemassa, jotta koen olevani olemassa ja toimintakykyinen ja vain rajojen ansiosta pääsen käsiksi omaan voimaani (omaan ääneeni), joka antaa minulle rohkeutta tehdä rakkaudellisia valintoja. Ensin minua koskien ja siten myös isomman kokonaisuuden osana ja sen hyväksi.

Koska rakkaus elämään tuo oman arvon tunteen, itseni arvostuksen ja sitä kautta rajat, joita kunnioitan ja pidän arvossa. Siksi en tee mitä tahansa rakkaudestakaan. Rajat itseni ympärillä ovat osa rakkauttani. Rajat kertovat siitä, että tiedän kuka olen ja ymmärrän oman arvoni. Siksi en suostu mihin tahansa, vaikka kuinka se pyytäjän mielestä olisi minulta rakkauden teko.

Pelkotunteissakin on hiven rakkautta mukana, mutta enemmän pelkoa. Kun mitataan paljonko rakkautta on missäkin tunteessa, asteikko lähtee häpeän nollasta ja nousee eksponentiaalisesti tunteiden polkua pitkin kaikkien 17 tunteen kautta. Polun/asteikon seuraavassa tunteessa ei ole vain puolta lisää rakkautta, tai kaksinkertaisesti, vaan kymmenkertaisesti ja seuraavassa taas kymmenkertaisesti rakkautta. Ja se valintoja ohjaava tunne, määrittää onko teko tehty rakkaudella vai pelolla.

Asteikolla/Polulla peräkkäin viimeisenä pelkotunteena on ylpeys ja ensimmäisenä rakkaustunteena on rohkeus. Niiden välissä on valtava kvanttihyppy tekemisen energiassa.

Ylpeydessä oman arvon tunteeni nousee teoistani, saavutuksistani, nykytilastani verrattuna lähtökohtaani ja siksi se pohjaa vielä pelkoon enemmän kuin rakkauteen. Ylpeänä asettellaan sankarin viittaa harteille ja pyydetään näkemään mitä tuli tehtyä. Mutta mitalit voidaan viedä pois, ylpeyteen pohjaava oman arvon tunne voi romahtaa, koska tekojen kautta nähdyksi tulemisen tarve, eli näkymättömiin jäämisen pelko, pohjaa näkyvyyden puutteeseen, eli pelkoon eikä rakkauteen.

Rohkeudessa saan oman arvon tunteeni siitä että olen olemassa. Rohkea todellakin riittää itselleen sellaisena kuin on, eikä häntä ohjaa muiden kommentit eikä vertailu lähtökohtiin tai muihin tai toisten olettamuksiin hänestä samalla tavalla kuin ylpeää sankaria. Rohkea taittelisi sankarin viitan taskuun muistuttamaan häntä itseään siitä mitä hän jo teki, mutta hänen ei tarvitsisi sitä leyhytellä muiden silmien edessä koko aikaa. Rohkea on rakastunut elämään ja on utelias näkemään mitä se seuraavaksi tuo eteen. Siksi rakkauden tekoja tehdään rohkeasti, luottavasti ja innokkaana, nähden asioiden yhteydet toisiinsa ja toisia kannustaen – aina kaikkia muita kannustaen.

 

 

Ps. Tämän tekstin 550 sanaa tiivistävät osan siitä mitä Rauha-kirjan 328 sivua koettavat rakkaudesta elämään kertoa

 

 

Vastaa