mieli, tietoinen mieli ja meditaatio, tiedostaminen

Käytän tässä nyt sanaa “mieli” kuvaamaan ajatuksen kulkua. En filosofoi mitä mieli on, käytän vain sanaa mieli, koska sanoja tarvitaan ajatusten ilmaisuun. Haluan käyttää mielestä vertausta mereen. Tietoinen mieli on…

Lue lisää mieli, tietoinen mieli ja meditaatio, tiedostaminen