Rekisteriseloste • tmi Taivaan tuulet
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
unelmientoteuttaja.fi osoite- ja rekisteritietokanta.

REKISTERINPITÄJÄ
tmi Taivaan tuulet / Mira Juntunen
Kolmas Linja 28 B 40, 00530 Helsinki
040 553 8985
mira@unelmientoteuttaja.fi

TIETOSUOJAVASTAAVA
tmi Taivaan tuulet / Mira Juntunen
Kolmas Linja 28 B 40, 00530 Helsinki
040 553 8985
mira@unelmientoteuttaja.fi

REKISTERÖIDYT
Unelmientoteuttajan sähköisten VIP-uutiskirjeiden tilaajat sekä verkkokaupan asiakkaat.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Unelmientoteuttajan palveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Unelmientoteuttajan palveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

  • Etunimi, sukunimi
  • Sähköposti

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen mira@unelmientoteuttaja.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: unelmientoteuttaja.fi.

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa VIP-kirjeen, lataa jonkin maksuttoman tuotteen tai oppaan, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen, liittyy ilmaisiin kilpailuihin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin tmi Taivaan tuulien ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei ulkopuolisilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Ja ne ovat salasanoin suojattu.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

  • WordPress
  • MailChimp.

MAKSULIIKENTEEN TIEDOT
Maksujen välitys toteutetaan sähköpostitse lähetettävällä laskulla tai MobilePaylla numeroon 040 5538985.

KÄSITTELYN KESTO
Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
unelmientoteuttaja.fi käyttää sivustollaan evästeitä. Näin pystymme tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.

Yritys käyttää seuraavia evästeitä:

  • Kirjautumis- ja toimintaeväste (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä)
  • Analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)
  • Kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja).

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Paras arki -kurssin uutiskirje

Mira Juntunen
Unelmientoteuttaja & tmi Taivaan tuulet
Kolmas Linja 28 B 40, 00530 Helsinki
040 553 8985
mira@unelmientoteuttaja.fi

> Finlex – Henkilötietolaki 523/1999