You are currently viewing Rajat ovat rakkautta

Rajat ovat rakkautta

Kun piirrät sydämen, piirrät sydämelle rajat. Voit piirtää valtavan suuren sydämen ja huomata silti sillä olevan rajat. On sydämen sisäpuoli ja ulkopuoli. Vaikka maalaisit sen ulkopuolen, et sydämen sisäpuolta, muodostuisi raja erottamaan sydämen taustasta. Ajattomalla sydämellä, mötätunnolla, ei rajoja ole. Fyysisyys luo rajat myötätunnon ilmentymille tässä ihmisen todellisuudessa.

Aivan kuten Tao’a tutkivat eivät halua määritellä Tao’a, koska parhainkaan määritelmä ei kuvastaisi Tao’a sellaisena kuin Tao on. En minäkään halua määritellä myötätuntoa sellaisenaan, en edes miettiä ovatko Tao ja myötätunto synonyymeja, mutta myötätunnon ilmentymiä tässä ihmisen maailmassa haluan tutkia ja sanoittaa. Tässä kokemuspiirissä, ihmisen elämässä, myötätunnon täyttämälle sydämelle piirtyy rajat.

Rajoja ja rakkautta sanovat lasten hoito-oppaat ja kertovat sen tuovan turvaa. Rajat auttavat lasta hahmottamaan itsensä suhteessa muihin ja käyttäytymään elinympäristönsä jäsenenä.

Rajojen ylittäminen, jos ei puhuta maantieteellisistä rajoista, on rajojen rikkomista, joka joko tuo uusia innostavia elämää laajentavia kokemuksia ja rikkoo jotain turvalliseksi koettua.

Mitkä ovat rakkauden rajat?
Tiedän, että vastasit jo omassa mielessäsi kysymykseeni. Jokaisella meistä on asioita joita me tehdään rakkauden vuoksi ja joista me kieltäydytään rakkauden vuoksi. Rakkaudella kuten me sen ihmisenä koemme, on rajat. Aivan kuten ihmisellä on rajat. Ihmisellä on iho oman kehon ja maailman välissä ja ihmisellä on käsitys itsestään erottamassa hänet muista ihmisistä.

Minun filosofiassani minä koostuu kahdesta osasta, joita ovat fyysinen ihminen ja ajaton henkinen. Tuo ajaton henkinen puoli on osa ajatonta myötätuntoa, jolle fyysinen ihminen tuo rajat. Siinä missä rajat tuovat mukanaan mahdollisuuden kehollisiin nautintoihin – kuten vaikka tähän kermaiseen höyryävään kaakaoon jota nyt juon – ne myös pitävät ihmisen koossa, kasassa, ja antavan minulle sijainnin elämän aika-avaruudessa. Rajat antavat mahdollisuuden määritellä kuka minä olen ja miten minä olen suhteessa toisiin ihmisiin. Rajat antavat kodin tunteen ja kotonaan ihminen on eniten voimissaan. Kotonaan ihminen on eniten oma itsensä.

Rajat siis mahdollistavat oman voiman löytämisen, kasvamisen ja käytön. Rajat mahdollistavat rakkauden.

 

Tämä tarina on kolmaskymmenesneljäs osa Rauha-kirjan perjantaijuttuja.

Vastaa