You are currently viewing Mitä on terveys

Mitä on terveys

Terveys on jokaiselle omanlaisensa tila. Toinen on sairas vähemmillä oireilla kuin toinen ja toisen oletus omasta parhaasta mahdollisesta terveydestä on hyvin erilainen kuin jonkun toisen. Tähän vaikuttaa “todellisuus” ja oletukset omista mahdollisuuksista. Harmillisen moni meistä olettaa “huonojen geenien” tekevän hänestä väistämättä huonovointisen ja sairaan.

Terveys on kuitenkin, kaikkien tutkimusten ja elettyjen kokemusten mukaan, tekemisen tulosta. Tekemisen vaikutuksellisuutta todentaa epigenetiikka. Terveydelle epigenetiikka on yksinkertaisesti ympäristön vaikutusta ja oman tekemisen vaikutusta omaan oloon. Oman tekemisen kautta kasvaa myös luottamus oman tekemisen voimallisuuteen. Innostavia ovat myös tutkimustulokset siitä miten masennuksesta toipuneet kokivat päivittäisen kävelyn vaikuttaneen kaikista eniten heidän toipumiseensa, koska he tekivät sen itse. Terveyden määritelmään sisällyttäisin mielelläni vaikuttamisen mahdollisuuden, koska se lisää niin monin tavoin ihmisen onnellisuutta ja motivaatiota huolehtia itsestään, jotka kummatkin lisäävät kokonaisvaltaista terveyttä.

WHO on määritellyt terveyden elinvoimaisuudeksi, ei vain sairauksien puutteeksi. WHO:n määritelmä ei ole lainkaan huono. Terveydestä puhuttaessa olisi hyvä huomioida myös se, että se on sama terveys ihmisellä koko 24/7 käytössä. Terveydestä ei voi erottaa työterveyttä erikseen, vaikka siitä puhutaan kuin sen voisi erottaa. Samalla keholla, samalla mielellä ja samalla kokonaisterveydellä ihminen työpäivän ulkopuolisen vapaa-ajan elää ja tekee kuin työajankin. Hyvä terveys ei voi tarkoittaa sitä, että pystyy työnsä tekemään ja muun ajan makaa voimattomana ja kipuilevana ja kykenemättömänä osallistumaan mihinkään mitä elämä tarjoaisi. 

Vai riittääkö se sinulle?

Minulle terveys on sitä, että pystyn elämään todeksi sitä mitä haluan elämäni sisältävän. Sen eteen olen valmis syömään vihreäni, nukkumaan riittävästi, ajattelemaan mitä ajattelen, kävelemään paljon, tekemään selkärangankiertoliikkeet ja jättämään osan herkuista syömättä. 

Terveys on tekojen tulosta ja ajattelu ja tunteminen ovat yhtälailla tekemistä.

Ihminen on niin kummallinen ja yksilöllinen kokonaisuus, ettei useinkaan ole helppoa sanoa varmaksi kumpi oli syy ja kumpi seuraus, kun analysoidaan ihmisen kehon oireita. Jonkinlaista logiikkaa voi seurata kehon reaktioissa.. Esimerkiksi kuvitellaan, että lyöt varpaasi tuolinjalkaan ja kipuhermo vie viestin kivusta aivoihin, joka reagoi kertomalla, että nyt sattuu. Seuraa ehkä kyyneliä ja kiroilua, yhdellä jalalla seisomista ja kipuilevan jalan hieromista. Mahdollinen kudosvaurio on jalassa, mutta kipu realisoituu vasta aivoissa ja kivusta seuraavat syyttävät sanat eivät aina kohdistu tuoliin, vaan omaan kömpelyyteen tai johonkuhun perheenjäseneen, joka aina jättää tavarat keskelle lattiaa ja muutenkin tekee sinun elämästä hankalaa. Vieläkö tämä viimeinen kuuluu sinun mielestäsi fyysiseen logiikkaan, vai hypättiinkö jo mielen puolelle kipu reaktiossa? Ihminen on ihanan looginen ja täysin sekavalta vaikuttava kokonaisuus erilaisia syy-seuraus-reaktioita, joita voimme ohjata yllättävän paljonkin tietoisesti.

Mitä se terveys sitten on?

Olisiko terveys iloa ja elinvoimaa, ymmärrystä omasta itsestään ja kehon moninaisesta logiikasta sekä varmaa tietoa siitä, että terveyden koettuun määrään voi vaikuttaa omalla tekemisellä?

Mihin sinä olet valmis terveytesi vahvistamiseksi oppimaan?

Vastaa