You are currently viewing Mitä on oma voima?

Mitä on oma voima?

Onko oma voima itsekkyyttä ja muiden alistamista?

  • ei

Onko oma voima oman edun ajamista muiden ohi?

  • ei

Onko oma voima itsekehua omista saavutuksista?

  • ei

Oma voima on ”linjassa olemista”.

Suomen politiikan historiassa puhutaan Paasikivi-Kekkosen-linjasta. Ohjenuorasta joka ohjasi tuon ajan poliitikkojen päätöksiä ja valintoja. Oman voiman tarkoittama linjaus on saman tyylinen linja kuin tuo politikkaa ohjannut Paasikiven ja Kekkosen nimeä kantava linjaus. Ohjenuora, jonka mukaan päätöksiä tehdään.

Omassa voimassaan elävä ihminen tietää kuka on. Hän tekee valitsemiinsa arvoihin pohjaavia päätöksiä. Hänellä on riittävän selkeä visio elämänsä tarkoituksesta ja suunnasta (Utopistisen unelman Pohjantähti) ja hänen päivittäiset arjessa tekemänsä valinnat pyrkivät tuomaan tuota visiota todeksi.

Hän on rehellinen itselleen ja muille. Aina hänen päätöksensä eivät miellytä muita, mutta hän ei tee niitä loukatakseen muita, vaan kunnioituksesta elämää ja itseään kohtaan. Hän ymmärtää, että hänen elämä on hänen, eikä muiden miellyttäminen miellytä lopulta edes niitä muita. Hän pitää linjansa, koska sydän neuvoo niin. Ego ehkä antaisi periksi, häpeä ei olisi edes yrittänyt, syyllisyys ei rohkenisi, mutta sydän sanoo, että tämä on totta ja tämän puolesta minä elän.

Kuten Kalevalan Marjatta.

Vastaa