You are currently viewing Chakrat, pistokkeet ja töpselit

Chakrat, pistokkeet ja töpselit

In English below Finnish text.

 

 

Saan paljon inspiraatiota Tony Sayersin työstä. En allekirjoita kaikkea hänen sanomaansa, mutta erityisesti hänen teoriansa siitä, että nimenomaan chakrojen kautta meidän energiaamme varastetaan, on auttanut jäsentämään omaa ajatusmaailmaani paljon. Tony kertoi jossain videossaan kummastelevansa sitä, että miksi ihmeessä meidän chaktrat ovat toistuvasti epäkunnossa – samaa olin itse miettinyt. Se sai minut tutustumaan hänen ajatuksiinsa enemmän, ja keksimään töpseli-pistoke metaforan.
Chakroilla on oma roolinsa ihmisen energiatasapainossa, tuotannossa tai säätelyssä, mutta tätä tavallista toimintaa häiritsee pahisten asentama implantti, jonka avulla pahikset imevät meistä energiaa, tunteita, ravinnokseen.
ja koska pahikset nimenomaan herkuttelevat pelkopohjaisilla tunteilla, he sörkkivät meidän elämää ikävästi aiheuttaen traumoja, takaiskuja, menetyksiä, hylkäämisiä, tapaturmia, eli kaikenlaista huolta ja murhetta – ja vielä kehtaavat kutsua niitä elämän oppiläksyiksi!

Selkeyden vuoksi haluan kutsua chakra-implantteja pistokkeiksi ja töpseleiksi. Aivan kuten sinä ja minä laitetaan pistoke seinään, jotta saataisiin laturiin tai lamppuun virtaa, niin pahikset ovat asentaneet meihin sähköpistokkeet ja niihin töpselit ja vetävät virtajohdosta suoraan itseensä kaiken mitä he onnistuvat meissä triggeröimään.

Siksi keho itseään korjatessa tukkii chakrat. Keho suojelee elämää, ihmisen elämää, ei pahiksen.

Same in English

 

 

I get a lot of inspiration from the work of Tony Sayers. Especially his theory on our energy being stolen through our chakras has helped to structure my own worldview a lot. In one of his videos he wondered why our chakras are repeatedly out of order – I had repetitively wondered the same thing myself. It made me get to listen to his thoughts more, and to come up with the plug-and-plug metaphor.

Chakras have their natural role in human energy balance, production and regulation, but this normal function is disturbed by an implant installed by the Bad Guys (as I call them). Through that implant the Bad Guys absorb our energy, that is emotions, for their nourishment.

Because the Bad Guys specifically feast on fear-based emotions, they make us feel miserable, cause us traumas, setbacks, losses, rejections, accidents… i.e. all kinds of worries and sorrows in our lives- and to make it worse, dare to call those life’s lessons!

For clarity’s sake, I like to call chakra implants electrical plugs (electrical outlet into which power line is inserted). Just like you and I put a plug in to power a charger or a lamp, the bad guys have installed electrical plugs in our chakras and now they pull our (feeling) power to themselves as nourishment.

Therefore, when the body repairs itself, it blocks the chakras. The body protects life, human life, not the Bad Guy’s existens

 

 

Vastaa