You are currently viewing 90 % geeneistä

90 % geeneistä

Tekisikö luonto jotain turhaa?

Tiede väittää, että ihmisen geeneistä 90 % on turhaa ja tarpeetonta massaa. Tiede siis sanoo, että ihmisen koko geenimassasta 10 % on olennaista. Kaikissa tiedepiireissä näin ei ajatella. Osassa ollaan sitä mieltä, että tiede ei vain vielä osaa tutkia sitä 90 prosenttia. He ajattelevat, että nykyiset käytettävissä olevat laitteet riittävät sen 10 % analysointiin. Kun niitä 10 prosentin tutkimiseen käytettäviä laitteita käytetään siihen 90 %:iin, ei saada mitään tuloksia, koska laitteet eivät sovellu mittaamaan sitä, mitä se 90 % edustaa.

Sitä 10 prosenttia mittaavat genetiikan tutkijat, ovat todenneet, että ihmiset poikkeavat genomiltaan vähemmän kuin ulkonäöstä tai terveydestä voisi päätellä. Geenit eivät siis riitä heidänkään mielestä selittämään kaikkia ihmisten välisiä fyysisiä eroja – eivätkä persoonien tai käyttäytymisen eroja eri ihmisten välillä.

Muutamat tutkijat ovat lähteneet kehittämän uusia laitteita. He pyrkivät kehittämään sellaisia laitteita, jotka kykenevät saamaan jotain tuloksia myös siitä 90 prosentista. Nämä tulokset puhuttavat tiedepiireissä. Niiden kautta on näytetty toteen mm. tietoisuuden vaikutusta. Joillekin nämä tulokset eivät kelpaa, koska heidän mielestään ne eivät ole tieteellisesti päteviä. Ja ne eivät ole tieteellisesti päteviä, koska niitä ei ole saatu esiin niillä 10 prosentin tutkimiseen soveltuvilla laitteilla.

Kun tutkitaan sitä 10 prosenttia, saadaan selville mm, että ihmisen ja banaanin genetiikasta puolet ja ihmisen ja auringonkukan genetiikasta kaksi kolmannesta on samoja geenejä.

Vastaa